NO BULL

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 221. Språk: Eng­els­ka. För­fat­ta­re: Bil­ly Ha­mill och Bri­an Bur­ford. Ut­giv­nings­år: 2004.

n Bokens full­stän­di­ga ti­tel är ”No Bull: The ­aut­ho­ri­sed bi­o­grap­hy of Bil­ly Ha­mill” och är­­mar­gi­nellt kor­ta­re än ame­ri­ka­nens me­rit­lis­ta. 1996 års världs­mäs­ta­re kör­de för Sme­der­na och var länge bo­satt i Eskilstu­na, men boken hand­lar mest om hans tid i brit­tis­ka li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.