KURVORNAS KONST

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 186. Språk: Svens­ka. För­fat­ta­re: Tom­my Ran­der. Ut­giv­nings­år: 2005.

n Som un­der­ti­teln be­rät­tar är det­ta ”en bok om speedway i Sve­ri­ge och värl­den”. Skri­ven av Tom­myRan­der, Ka­par­nas för­re ord­fö­ran­de som i dag döl­jer sig ba­kom ma­ga­si­net Speedway Ra­cing. Han är nu ak­tu­ell med en se­rie böc­ker om VM:S histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.