VARG-OL­LE. MAN­NEN–TI­DEN–LI­VET

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 264. Språk: Svens­ka. För­fat­ta­re: Tom­my Ran­der. Ut­giv­nings­år: 2015.

n Re­dan 1955 släpp­tes den förs­ta boken om svensk mc-sports störs­te mång­syss­la­re, ”Varg-ol­le” ­skri­ven av Sig­ward An­ders­son. 60 år och minst li­ka många även­tyr se­na­re kom upp­föl­ja­ren. Boken tryck­tes i tre upp­la­gor men är slut­såld. Sport­bla­det har dock kom­mit över ett sig­ne­rat ex­em­plar som täv­las ut till en lyck­lig lä­sa­re. Sva­ra på frå­gan ne­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.