TAI WOF­FIN­DEN – THE AUTOBIOGRAPHY

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 288. Språk: Eng­els­ka. För­fat­ta­re: Tai Wof­fin­den. Ut­giv­nings­år: 2018.

n Den på al­la sätt färg­star­ke ma­sen har i vin­ter var­vat fys- och kon­di­tions­trä­ning med kor­rek­tur­läs­ning. I ju­ni släpps hans själv­bi­o­gra­fi, där han be­rät­tar om sitt liv, sak­na­den ef­ter sin can­cer­drab­ba­de far Rob och kärleken­till hust­run Faye. Tai Wof­fin­den blev världs­mäs­ta­re 2013 och 2015 och till­hör ­fa­vo­ri­ter­na i årets Grand Prix-­se­rie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.