LEIGH ADAMS – THE BOOK

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 224. Språk: Eng­els­ka. För­fat­ta­re: Leigh Adams och Bri­an Bur­ford. Ut­giv­nings­år: 2012.

n Austra­li­ern som blev stor publikfa­vo­rit i Avesta, Vet­lan­da och Gisla­ved slu­ta­de med speed­way­en 2010. Året där­på blev Adams, som kun­de se till­ba­ka på en näst in­till ska­de­fri kar­riär, för­la­mad ef­ter att ha kra­schat på trä­ning in­för Fin­ke De­sert Ra­ce. För­fat­ta­ren Bri­an Bur­ford har ti­di­ga­re skri­vit bi­o­gra­fi­er om Kel­ly Mo­ran, Pe­ter Cra­ven, Chris Mor­ton, Sam Er­me­len­ko, Bil­ly Ha­mill och brö­der­na Mo­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.