IVAN MAU­GER – THE MAN BEHIND THE MYTH

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 256. Språk: Eng­els­ka. För­fat­ta­re: John Chaplin. Ut­giv­nings­år: 2012.

n John Chaplin, jour­na­list och speed­way­histo­ri­ker, har por­trät­te­rat en äls­kad och ­ha­tad rund­ba­neå­ka­re som sam­la­de på sig in­te mind­re än 15 Vm-guld. För att få en kor­rekt bild av ny­zee­län­da­ren har han ­in­ter­vju­at fa­mil­je­med­lem­mar och ovän­ner, lag­kam­ra­ter och bitt­ra kon­kur­ren­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.