PENHALL: WORLD SPEEDWAY CHAMPIONS

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 240. Språk: Eng­els­ka. För­fat­ta­re: Ste­ve John­son. Ut­giv­nings­år: 2005.

n In­te nog med att Bru­ce Penhall pryd­de om­sla­get till Bus­ter 1982. Speed­wayspor­tens förs­ta sex­sym­bol har, med Ste­ve John­sons hjälp, skri­vit en bok ock­så. Den hand­lar om hans re­sa mot top­pen och hur han hjälp­te Crad­ley He­athens att bli ett av värl­dens bäs­ta klubb­lag. Penhall vann två ra­ka Vm-tit­lar in­nan han blot­ta­de sitt bländ­vi­ta le­en­de och drog till Hol­ly­wood.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.