BENGT JANSSON, 74

KÅTORP UT­AN­FÖR HALL­STA­VIK VM-SIL­VER 1967, VM-BRONS 1971

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Vil­ket lag blir svens­ka mäs­ta­re?

– Jag sä­ger Ros­pig­gar­na. Det är en chans­ning, men man kan all­tid hop­pas.

Var det rätt be­slut att stänga elit­se­ri­en?

– Vad skul­le de gö­ra an­nars? Det är in­te det bäs­ta al­ter­na­ti­vet men tvung­et på grund av eko­no­min, an­tar jag. Det finns så få lag i dag men se­ri­en kans­ke öpp­nas ing­en.

Tror du att speed­way­en finns kvar om 20 år?

– Ja, det hop­pas jag även om till­väx­ten in­te är så bra. Det här pra­ta­de man om på min tid ock­så och det hål­ler ju på än­nu i dag.

Hur föl­jer du speed­way­en i dag?

– Jag är med i Ros­pig­gar­na, hjäl­per till med ba­nan emel­lanåt och häng­er med i Grand Prix-se­ri­en.

Vem blir världs­mäs­ta­re?

– (Patryk) Du­dek, kans­ke. Många unga po­lac­ker är duk­ti­ga och vi se hur det går för Greg (Han­cock). Se­dan vo­re det kul om det går bra för Fred­rik (Lind­gren).

Vem är din fa­vo­rit av da­gens fö­ra­re?

– Ja­son Doy­le, som är duk­tig som fan. Se­dan har jag all­tid gil­lat Greg Han­cock. Han är su­ve­rän, en fin världs­mäs­ta­re.

Vad gjor­de dig till en av värl­dens bäs­ta fö­ra­re?

– Jag vet in­te. Man kan in­te be­röm­ma sig själv men jag försökte all­tid ha bra ­gre­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.