MK 111 PORTABEL RA­DIO

Spioner & hemliga krig - - DEN FRANSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS MÖRKA HEMLIGHETER -

För SOE- agenterna i Frankrike var det här den vanligaste formen av kom­mu­ni­ka­tion, och spi­o­ne­ri var of­ta ett li­ka vik­tigt hjälp­me­del som va­pen. Utrus­tad med dol­da kompasser, mi­ni­a­tyr­te­leskop och kartor gjor­de den por­tab­la ra­di­on det möj­ligt för de oli­ka grup­per­na att hål­la kon­takt så att de kun­de ko­or­di­ne­ra oli­ka operationer.

”FÖR SOE-AGENTERNA I FRANKRIKE VAR DET HÄR DEN VANLIGASTE FORMEN AV KOM­MU­NI­KA­TION.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.