RESISTENZA ITALIANA

Spioner & hemliga krig - - DEN FRANSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS MÖRKA HEMLIGHETER -

Mus­soli­ni och hans svart­skjor­tor var ald­rig sär­skilt po­pu­lä­ra på den ita­li­ens­ka halvön. Mot­stånds­rö­rel­sen för­tryck­tes un­der den fa­scis­tis­ka dik­ta­tu­ren, men ef­ter att de al­li­e­ra­de an­län­de till Si­ci­li­en och grun­da­de Ita­li­ens­ka so­ci­a­la republiken, hjälp­te de ita­li­ens­ka par­ti­sa­ner­na de al­li­e­ra­de att för­dri­va tys­kar­na till Al­per­na. Be­lö­ning­en blev att de änt­li­gen kun­de till­fång­a­ta Il Du­ce – Mus­soli­ni.

Ovan: Resistenza av­re­a­ge­ra­de sig på Mus­soli­ni och häng­de upp hans kropp in­för en folk­mas­sa i Mi­la­no.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.