Sve­ri­ge för­lo­rar vik­tig in­sti­tu­tion

Språktidningen - - Brev -

Jag lä­ser i Språk‍ tid­ning­en 5/2018 om Ter­mi­no­lo­gi­cent­rum, TNC. När TNC läggs ner för­lo­rar Sve­ri­ge in­te ba­ra en nöd­vän­dig in­sti­tu­tion som ar­be­tat för att ge svens­ka språ­ket klar­het, ut­trycks­full‍ het och an­se­en­de, ut­an ock­så en in­sti­tu­tion som gett Sve­ri­ge er­kän­nan­de ut­om­lands. TNC var en in­ter­na­tio­nellt er­känd fö­re­bild för hur ter­mi­no­lo­gi‍ ar­be­te ska be­dri­vas.

– Björn Jer­nudd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.