Sto­ra ti­gern var en li­ten mus

Språktidningen - - Medarbetare -

Jag lä­ser Språk­tid‍ ning­en med stort in­tres­se och nö­je. Med an­led­ning av Ja­ni­na Or­lovs krö­ni­ka i 2/2018 vill jag bi­dra med en anek­dot om hur svårt det kan va­ra att över­sät­ta smek­namn.

I Tyskland an­vän­der vi of­ta djur­namn för den äls­ka­de, till ex­em­pel Mäu­schen, ’li­ten mus’, el­ler Sch­nec­ke, ’snäc­ka’. Min far­mor kal­la­de mig för

Ul­la-mäu­schen.

Jag hör­de en djur­vår­da­re på tv som till en ti­ger­ho­na på så där 280 ki­lo sa Mäu­schen,

na komm schon! ’Kom då, lil­la mu­sen!’, vil­ket för­an­led­de re­por­tern att ut­bris­ta i skratt. Men det fun­ka­de.

– Ul­la Karls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.