Ka­ta­lanskt drag ock­så i svens­kan

Språktidningen - - Medarbetare -

Jag fick just en bunt med Språk­tid­ning­en från 2017 av min dot­ter. I 8/2017 lä­ser jag om ka­ta­lans­kan: ”Språ­ket har i fle­ra di­a­lek­ter en sär­skild per­son­lig ar­ti­kel som ba­ra an­vänds fram­för per­son­namn:

en Pe­re, na Laia.” Jag stud­sa­de till för i min hem­bygds di­a­lekt från Björ­na soc­ken nord­väst om Örnsköldsvik an­vän­de man just des­sa ar­tik­lar fram­för egen­namn! Låt va­ra att man ibland för­kor­ta­de en till ett lätt to­nan­de n, som

’n Ol­le, och na ut­ta­la­des med tjockt n. En ro­lig till­fäl­lig­het som knap­past har nå­gon re­la­tion till ka­ta­lans­ka.

– Inge­mar Lind­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.