40 PRO­CENT

Språktidningen - - Tecken -

läng­re lyss­nar be‍ bi­sar på and­ra be­bi­sar än på mam­ma. För­kla­ring­en är att de vid fem må­na­ders ål­der har en kom­bi­na­tion av ton­höjd och re­so­nans som väc­ker mer ny‍ fi­ken­het än mot­sva­ran­de‍ ton­höjd från mam­man.‍

Il­lust­ra­tion: Istockphoto. Fo­to: Istockphoto

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.