Li­ten ord­lis­ta

Språktidningen - - Språket Och Talaren -

halló! = ’hej!’ glug­ga­veður

= ’föns­ter­vä­der’ – som är vac­kert rus­kvä­der

att tit­ta på men be­hag­li­gast att upp­le­va från in­si­dan

av fönst­ret.

töl­va = ’da­tor’ – ett så kal­lat bil­dat till te­lesko­pord

ta­la

och völ­va, som be­ty­der ’siff­ra’ re­spek­ti­ve

’si­ers­ka’.

Fall er fa­rar­heill = ’Att ram­la är ett tec­ken in­för gott

en resa’ – ett ord­språk är be­lagt i is­länds­kan som Stur‍lu­sonskunga­sa­gor se­dan Snor­ri

från om­kring år 1230. Enginn verður óba­rinn

bis­kup blir bis­kop = ’Ing­en

ut­an att bli ner­sla­gen’ som vill kom­ma – den

nå­gon­vart får räk­na att få sig någ­ra med

tör­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.