VAR

VAR är ett sy­stem för video‍ gransk­ning i fot­boll.

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

När Sve­ri­ge till­döm­des en straff i Vm‍pre­miä­ren mot Syd­ko­rea var det ef­ter en be­döm­ning med hjälp av VAR. För att in­te do­ma­ren ska mis­sa någ­ra av­gö­ran­de si­tu­a­tio­ner finns in­om fot­boll nu ett sy­stem med vi­de­o­do­ma­re. De grans­kar hän­del­ser och väg­le­der do­ma­ren på pla­nen. VAR är en bok­stavs­för­kort­ning bil­dad till eng­els­kans video as­si­stant

re­fe­ree, ’as­si­ste­ran­de video‍ do­ma­re’. Så här skild­rar Ex­pres­sen straff­si­tu­a­tio­nen: ”Victor Claes­son var först in i en si­tu­a­tion i straff­om­rå­det, och fäll­des av Min‍woo Kim. Ing­en sig­nal från do­ma­ren Joel Agui­lar – för­rän 20 se­kun­der se­na­re. Då vil­le man­nen med viss­lan näm­li­gen kol­la på si­tu­a­tio­nen igen med hjälp av den nya vi­de­o­tek­ni­ken VAR. He­la Sve­ri­ge höll an­dan.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.