Ud­ding­ar ger namn till Vår­by ud­de

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

Vår­by ud­de blir nam­net på en ny stads­del i Hud­dinge. Nam­net an­kny­ter till plat­sens lä­ge. Men det finns ock­så en kopp­ling till ud­ding­ar, de förs­ta som bo­sat­te sig i om­rå­det för un­ge­fär 4 500 år se­dan. Det är en an­knyt­ning som gör att kom­mu­nen och Lant­mä­te­ri­et tyc­ker att Vår­by ud­de är sär­skilt lämp­ligt. Li­ka för­tjust är in­te Vår­by‍fitt­ja hem­bygds­för­e­ning. Ud­ding­ar­na höll näm­li­gen till en ki­lo‍ me­ter läng­re bort, vid den plats som i dag he­ter Vår­by gård. Där­för an­ser för­e­ning­en att Vår­by ud­de ger en fel­ak­tig bild av histo­ri­en.

Il­lust­ra­tion: Gustaf Öhr­nell Hjal­mars, Istockphoto

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.