321 nya namn i Sim­rishamn

Språktidningen - - Nya Ord Och Namn -

I Sim­rishamns kom­mun finns 321 namn­lö­sa vägar. Des­sa ska nu för­ses med namn. Bland för­sla­gen märks He­li­ga

käl­lans väg för den väg som le­der till Sankt Olofs käl­la. I år­hund­ra­den har män­ni­skor fär­dats dit för att off­ra peng­ar el­ler an­nat, i hopp om att få hjälp av hel­go­net Sankt Olof.

Ar­be­tet med namn‍ giv­ning­en bör­ja­de för snart två år se­dan. Syf­tet är att gö­ra det lät­ta­re att hit­ta för bland an­nat rädd­nings­tjäns­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.