Är:

Språktidningen - - Porträtt -

Född 1971 i Ki­ru­na. För­fat­ta­re och jour­na­list

till yr­ket. Gift med gra­fis­ka form­gi­va­ren Mi­kael Hägg. Mam­ma till

Wil­li­am, 13 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.