Ak­tu­ell:

Språktidningen - - Porträtt -

Au­gust­pris­ta­ga­re för bäs­ta barn‍och ung‍ doms­bok år 2016. Le­da­mot

i sta­tens läs­de­le­ga­tion. Hen­nes re­por­tage ”Sáp­mi blö­der fort­fa­ran­de” blev Svens­ka Dag­bla­det Kul­turs mest de­la­de ar­ti­kel

för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.