Fräls­ning?

Språktidningen - - Olles stil -

In­om kris­ten­do­men för­knip­pas fräls­ning med Je­sus – hans liv, död och upp­stån­del­se. Den fö­re­ställ­ning­en är svår

att över­sät­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.