Ak­tu­ellt i Språk­bu­ti­ken!

Språktidningen - - Debatt - Be­ställ på www.sprak­tid­ning­en.se/bu­tik

Glas­un­der­lägg med skil­je­tec­ken

Glas­un­der­lägg med fy­ra

oli­ka skil­je­tec­ken: se­mi­ko­lon, ut­rops­tec­ken, frå­ge­tec­ken och in­terro­bang. En per­fekt pre­sent till

språ­ken­tu­si­as­ten!

Ny­ords­trö­jan 2017

Mo­ti­vet på Språk‍ tid­ning­ens ny­ords­trö­ja är samt­li­ga ord från 2017 års ny­ords­lis­ta. Finns i dam‍

och herr­mo­dell.

Äld­re num­mer av Språk­tid­ning­en

Har du mis­sat nå­got num­mer? Här hit­tar du bå­de färs­ka och äld­re num­mer av Språk­tid­ning­en och fle­ra

and­ra tid­skrif­ter.

O som i ord­bok

Språk­tid­ning­ens ju­bi­le­ums‍ ord­bok in­ne­hål­ler 2 563 ovan­li­ga, obors­ta­de och omist­li­ga ord. En ord­skatt att in­spi­re­ras av och att skrat­ta igen‍

kän­nan­de åt!

Språk­hi­sto­riskt pus­sel

Språk­tid­ning­ens pus­sel med mo­tiv från svensk språk‍ histo­ria. För mo­ti­vet står Jens Magnusson. Puss­let har

1 000 bi­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.