Vik­tig ar­ti­kel om hu­mor och makt

Språktidningen - - Brev - – Jenny Lin­dqvist Finns det nå­got bra svenskt ut­tryck för den som är pa­to­lo­giskt av­und­sjuk på bords­gran­nens mat­por­tion?

Tack för ett jät­te‍ in­tres­sant num­mer 5/2018. Ar­ti­keln om hu­mor och makt var rik­tigt läs­kig och vik­tig – hop­pas att den sprids myc­ket.

Jag tänk­te på en in­tres­sant skill­nad i ar­ti­keln om emo­ji­er. Upp­fin­na­ren Shi­ge­ta­ka Ku­ri­ta för­står att många tol­kar emojin so­mom som en sym­bol för att man är ”otro‍ ligt lyck­lig”. Lyc­ko­tå­rar är ju rätt ovan­ligt för de fles­ta, och för­knip­pas väl mest med barna­föd­sel och and­ra sto­ra hän­del­ser. Jag tror att det är van­li­ga­re att tol­ka den emojin som om vi grå­ter av skratt! Det är ju nog så trev­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.