Ord­vits gav re­jält skratt

Språktidningen - - Medarbetare - – Björn Sand­berg

Det är in­te of­ta jag hittar nå­got spe­ci­ellt sko­jigt i Språk­tid­ning­en, men no­ti­sen om ord­vit­sa­res hjär­nor i 6/2018 fram‍ kal­la­de ett re­jält skratt! Jag fö­re­slår nu att vi lä­sa­re sän­der in vå­ra bäs­ta ord­vit­sar till tid­ning­en, för fram­ti­da fniss! Här är min egen fa­vo­rit, ur Blan­da­ren:

– Om du viss­te vad mitt av­brut­na ben vär­ker!

– Mitt vär­ker oav­bru­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.