Ett be­hän­digt förs­ta fynd för året!

Språktidningen - - Tecken -

En röd sand­sten, stor som en hand­fla­ta, med en en­da ru­na. Så li­tet var årets förs­ta runstens­fynd. Frag­men­tet hit­ta­des un­der ut­gräv­ning­ar vid Eg­ge­by gård på Jär­va­fäl­tet i väst­ra Stock­holm. Ru­nan kan an­ting­en lä­sas som m el­ler

Sten­ma­te­ri­a­let gör att ru­no­lo­gen Magnus Käll­ström tror att det kan rö­ra sig om ett frag­ment från ett vi­kinga‍ti­da grav­mo­nu­ment rest på en ti­dig kris­ten kyr­ko­gård. Vid när­lig­gan­de Spånga kyr­ka har fle­ra lik­nan­de frag­ment hit­tats ge­nom åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.