THE FOR­CE AWA­KENS

Star Wars - - SIDAN 1 -

l Vi har träf­fat de nya stjär­nor­na

l Rap­port från pla­ne­ten Hoth

l På be­sök hos Ge­or­ge Lucas

l 111 Star wars-spel: så bra är de

l Bort­glömd och bak­ta­lad – ex­frun som räd­da­de fil­mer­na

l Lego, lek­sa­ker och sam­lar­pry­lar­na som är vär­da guld

l Hon är Sve­ri­ges störs­ta fan

3 de­cem­ber 2015 – 1 ja­nu­a­ri 2016 Pris: 49 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.