Jul­klapp­stips

Star Wars - - INNEHÅLL - Av: Eli­na Stenbäck

Svårt att hit­ta jul­klap­par till he­la fa­mil­jen? Det är lätt fix­at. Star wars-pry­lar blir al­la gla­da för. Från trö­jor och skor till kak­for­mar och bröd­ros­tar – det finns nå­got för al­la.

Kraf­tig mor­gon­rock Mjuk­star­ta da­gen som Yo­da och Kraf­ten kom­mer att va­ra med dig he­la da­gen. Finns i tre barnstor­le­kar. 299 kr, Coolstuff.se Skim­ran­de Fin­stic­kad li­te kor­ta­re trö­ja som gnist­rar av glit­ter­tråd och glän­san­de tryck. 249 kr, H&M. Strump­troo­pers Fem styc­ken färgspra­kan­de storm­troo­pers står re­do att be­skyd­da di­na föt­ter. 160 kr, Jc­pen­ney.com. Pos­ter­boy Klä dig som en af­fisch från 1977 med en t-shirt där al­la fa­vo­rit­ka­rak­tä­rer trängs. 349 kr, Shirt­sto­re.se R2-ryg­ga Bäs­ta ro­bo­ten att ha på en arm­längds av­stånd. Tar gär­na hand om läs­böc­ker­na el­ler gym­papå­sen och blir glad över en frukt då och då. 169 kr, Ro­li­gapry­lar.se Ky­loke­pa Ny­as­te ela­king­en i gäng­et, Ky­lo Ren, pry­der den här kep­sen i lä­de­ri­mi­ta­tion. Cir­ka 450 kr, Su­per­he­rostuff.com Konst­falk På den här smi­di­ga saj­ten, som sam­ar­be­tar med en mas­sa oli­ka konst­nä­rer, kan du först hit­ta ett tryck du gil­lar och se­dan väl­ja plagg el­ler grej som du vill ha det tryckt på. Cir­ka 200 kr, Re­bel and resto­re the re­pu­b­lic/ Red­bubble.com. Sti­lis­tiskt statement Prin­ses­san Leia tar in­te stryk av nån och det är tyd­ligt även på den här mi­ni­ma­lis­tis­ka t-shir­ten. Cir­ka 300 kr, Su­per7sto­re.com. Bi­te-sa­ber Ge de slipp­ri­ga nud­lar­na en fight el­ler be­seg­ra ni­gi­rin med livs­far­li­ga ät­pin­nar i form av la­ser­svärd. 169 kr, Coolstuff.se Ros­ta som en Sith Pry­der sin plats i kö­ket och gör ga­lax­ens godaste rost­mac­kor med ”Star wars” gril­lat på ena si­dan. Cir­ka 425 kr, Think­ge­ek.com

Bär­hjälp Cha­nel och Her­més i all ära men räk­na med att den här hand­väs­kan blir en rik­tig sam­larkle­nod med nya dro­i­den BB-8 som mo­tiv. Cir­ka 300 kr, Big­bad­toysto­re.com. När mör­ket läg­ger sig Även Darth Va­der mås­te so­va ibland, men det kom­mer krä­vas en jedi-mäs­ta­res tå­la­mod att nat­ta mörk­rets härs­ka­re. 2 styc­ken för 240 kr, Su­per­he­rostuff.com May the form be with you Känn Kraf­ten näs­ta gång en ka­ka ska kav­las ut. Åt­ta for­mar med en klas­sis­ka Star wars-mo­tiv blir di­na för cir­ka 250 kr på Wil­li­ams-so­no­ma.com Darth Väg­ger På snyg­gas­te ta­pe­ten ever stolt­se­rar bland and­ra Darth Va­der och Bo­ba Fett. Den är hand­tryckt och en rul­le kos­tar cir­ka 1 025 kro­nor på Su­per7sto­re.comSpej­sa­de spi­ror Ut­omjor­diskt coo­la leg­gings med bäs­ta far­kos­ten År­tu­sen­de­fal­ken som tryck. 298 kr, Jc­pen­ney.com

Ro­bot­föt­ter Oh my! Pas­sa på att klic­ka hem ett par för­tju­san­de bal­le­ri­nas­kor, som ba­ra finns i be­grän­sad upp­la­ga, med världs­hi­sto­ri­ens trev­li­gas­te ro­bot som mo­tiv. Cir­ka 1 425 kr, Think­ge­ek.com.

Woo­ki­e­hoodie Den här luv­trö­jan hål­ler bå­de vär­men och gör dig skick­lig på att rat­ta rymd­skepp. Ett kap helt en­kelt! Cir­ka 375 kr, se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.