Så gick det sen: Vad gör Ana­kin nu för ti­den?

Star Wars - - INNEHÅLL - Av: An­na Flyt­ström & Jo­ni Nykä­nen Foto: AP Foto: ALLOVER PRESS Foto: AP Foto: AP

’’Nu­me­ra har jag för­stått att han in­te klic­kar med nå­gon’’

En vann två pris för säms­ta man­li­ga bi­roll, en blev bann­lyst från of­fi­ci­el­la mäs­sor, och två ro­bo­tar brå­kar kon­stant.

Så här ser var­da­gen ut för Star wars­dol­di­sar­na – ef­ter rymd­sa­gans slut.

Ant­ho­ny Da­ni­els skå­de­spe­lar­kol­le­gor ifrå­ga­sät­ter hans so­ci­a­la för­må­gor en aning. Lon­don­bon Je­re­my Bul­loch mås­te ha nå­gon form av re­kord när det gäl­ler an­tal yp­pa­de re­pli­ker och upp­nådd kult­sta­tus. Från vakt­mäs­ta­re till världs­be­römd woo­kie. Pe­ter May­hews kar­riär har ba­ra gått upp­åt. Bil­ly Dee Wil­li­ams får of­tast frå­gor om… klä­der.

Foto: AL­LO­VER PRESS FOTO:DIS­NEY

Ken­ny Ba­ker om Ant­ho­ny Da­ni­els Ken­ny Ba­ker spe­lar den för­mod­li­gen mest kän­da ro­bo­ten av dem al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.