Star wars bygg­ste­nar

Star Wars - - ETT IMPERIUM FÖDS -

Det här in­spi­re­ra­de Ge­or­ge Lucas när han ska­pa­de sitt uni­ver­sum.

Blixt Gor­don.

Barn­do­mens rymd­hjäl­te, men anor från 30-ta­let, var den vik­ti­gas­te start­punk­ten.

Aki­ra Ku­ro­sa­wa

(1910-1998). Ge­or­ge Lucas in­spi­re­ra­des på många vis av ja­pa­nens fil­mer.

Ja­mes Bond.

Lucas och Spiel­berg vil­le gö­ra lik­nan­de spek­ta­ku­lä­ra ac­tion­fil­mer som 007se­ri­en.

”För­föl­ja­ren” (1956). John Fords väs­tern med John Way­ne har en scen ef­ter ett in­di­a­nan­fall som Lucas ko­pi­e­rat till fa­mil­jen Lars hem som rykande ru­i­ner. Ba­ren i Mos Eis­ley på­min­ner om sa­loo­nen hos Ford.

”De fl­ö­go ös­terut” (1955). Den brit­tis­ka krigs­fil­men om ett an­fall mot tys­ka dam­mar un­der and­ra världs­kri­get for­ma­de fly­gan­fal­let mot Döds­stjär­nan. Ori­gi­nal­ti­tel: ”The dam bus­ters”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.