Star wars bygg­ste­nar forts

Star Wars - - ETT IMPERIUM FÖDS -

Carl Barks (1901– 2000). Den främs­te Kal­le An­ka-teck­na­ren be­tyd­de myc­ket för Lucas, i syn­ner­het hans även­tyr med farbror Jo­a­kim.

’’Be­rät­tel­ser om makt’’ (1974). Car­los Cas­ta­ne­das fi­lo­so­fis­ka flum-ro­man om sha­ma­nen Don Ju­an var ti­dig new age.

”The new gods” se­ri­e­tid­ning av Jack Kir­by (förs­ta num­ret kom 1971) har en skurk som he­ter Dark­seid och vi­sar sig va­ra far till hjäl­ten. Kraf­ten där he­ter The Sour­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.