Och bi sko­la kal­la ho­nom...

Star Wars - - STAR WARS -

R2-D2 får sitt namn från nå­got yt­terst pro­sa­iskt – un­der ar­be­tet med ’’Sista nat­ten med gäng­et’’ hör­de Lucas ljud­tek­ni­kern Wal­ter Murch an­vän­da för­kort­ning­en som be­ty­der ”re­el two, di­a­lo­gue two”. Myc­ket av hans di­a­log är för­vräng­ning­ar av ljud ur – Ben Burtt själv.

La­ser­s­vär­den får sitt ljud från en gam­mal pro­jek­tor och en gam­mal TV.

Ewo­ker­na pra­tar en isär­klippt och ihoptej­pad bland­ning av ti­be­tans­ka, mon­go­lis­ka och ne­pa­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.