Och han fo­ra­ra­des ic­ke den he­li­ge Oscar

Star Wars - - STAR WARS -

Ge­or­ge Lucas har ald­rig vun­nit en Oscar. (Han har no­mi­ne­rats för re­gi och ma­nus för bå­de för Ame­ri­can graf­fiti och förs­ta Star wars-fil­men.) Där­e­mot har han no­mi­ne­rats till sju oli­ka Gol­den Rasp­ber­ry el­ler Raz­zie-pri­ser, det om­vän­da Oscar-pri­set för de säms­ta film­pre­sta­tio­ner­na. Han vann en Raz­zie 2002, för säms­ta ma­nus för epi­sod II.

Han har dock fått ett gäng pri­ser och ut­mär­kel­ser. 1991 fick han en Ir­ving G Thal­berg award av the Ac­a­de­my, ett pris som går till cre­a­ti­ve pro­du­cers och ibland kal­las för en heders-oscar.

Han har ock­så valts in i Sci­ence fic­tion Hall of fa­me, valts till en av Disco­ve­rys hund­ra främs­ta ame­ri­ka­ner, och fått me­dalj av pre­si­dent Oba­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.