Epi­sod VI: Jedins åter­komst

Star Wars - - STAR WARS -

Un­der­känd. Jät­teun­der­känd. För­u­tom Leia in­tro­du­ce­ras här re­bell­le­da­ren Mon Moth­ma, men det blir ing­en kon­ver­sa­tion dem emel­lan. Sorg­ligt nog finns det hos Jab­ba fler för­sla­va­de ”ex­o­tis­ka dan­sö­ser” och lätt­kläd­da kör­flic­kor (Spe­ci­al edi­tion) än det finns kvin­nor med re­pli­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.