Drogs som en mag­net till guld­dräk­ten

Star Wars - - I KULISSERNA -

Den brit­tis­ka skå­de­spe­la­ren Ant­ho­ny Da­ni­els var in­te ens in­tres­se­rad av sci­fi in­nan han fick rol­len som ro­bot. Men än­da se­dan den förs­ta Star wars­fil­men har han dra­gits som en mag­net till den guld­fär­ga­de me­tall­dräk­ten, om och om igen. Ant­ho­ny är den en­da skå­dis som bå­de med­ver­kat i al­la fil­mer­na, samt den ani­me­ra­de ”The clo­ne wars” plus ef­ter­föl­jan­de tv­se­rie.

Fast C­3PO är fak­tiskt in­te Ant­ho­nys en­da roll i film­se­ri­en. I epi­sod II dy­ker han upp som löjt­nant Dannl Fay­ton­ni – en ord­lek med hans namn. Men ut­an guld­fär­gad me­tall över an­sik­tet så kan han va­ra li­te svår att kän­na igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.