Fy­ra re­pli­ker som gav kult­sta­tus

Star Wars - - I KULISSERNA -

Pri­sjä­ga­ren Bo­ba Fett dök upp för förs­ta gång­en i kal­kon­pro­gram­met ”Star wars ho­li­day spe­ci­al” och med­ver­ka­de se­dan i epi­so­der­na V och VI. Trots att Bo­ba ba­ra har fy­ra re­pli­ker så har han upp­nått kult­sta­tus och in­te ens Ge­or­ge Lucas fat­tar rik­tigt var­för:

– Det är ett myste­ri­um för mig. Han ver­kar va­ra en su­per­mäk­tig ka­rak­tär, men så dör han. Skå­di­sen bakom masken var brit­ten Je­re­my Bul­loch. För­u­tom Star wars är han mest känd för tv­se­ri­er­na ”Ro­bin of Sher­wood” och ”Doctor Who”, och som as­si­stent Smit­hers i två Ja­mes Bond­rul­lar.

Han bor i Lon­don till­sam­mans med hu­strun Mau­reen och de har tre barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.