Yo­das röst gick över till re­gi

Star Wars - - I KULISSERNA -

Yo­da, Miss Pig­gy, Kak­monst­ret, Ani­mal och björ­nen Foz­zie – de har al­la spe­lats av sam­ma per­son – Frank Oz. Men be ho­nom in­te gö­ra någ­ra ro­li­ga rös­ter pri­vat.

– Det är som att pra­ta med en rör­mo­ka­re och sä­ga ”Hey, när du än­då är här, kan du väl fixa min disk­ho”, sä­ger han till saj­ten Ain­tit­cool.

Frank he­ter egent­li­gen Oz­nowicz i ef­ter­namn, hans för­äld­rar kom­mer från Ne­der­län­der­na men flyd­de un­der na­zi­oc­ku­pa­tio­nen.

Frank slog ige­nom med tv-se­ri­er­na ”Se­sam” och ”Mup­par­na”. Ef­ter rol­len som Yo­da i Star wars, där han bå­de sköt­te doc­kan och var med och tog fram hans spe­ci­el­la sätt att pra­ta, tog Frank ste­get över till re­gi. Han har bland an­nat ”Litt­le shop of hor­rors”, ”Ri­vi­e­rans guld­gos­sar”, ”The Sco­re” och ”The Step­ford wi­ves” på sitt cv.

Nu­me­ra har han dra­git sig till­ba­ka bå­de från re­gin och doc­kor­na, men gör fort­fa­ran­de en del röst­jobb för ani­me­ra­de fil­mer.

Men han kom­mer in­te att va­ra med i den nya rul­len.

Foto: AL­LO­VER PRESS, AP, STE­FAN MATTSSON

Yo­da Miss Pig­gy Kak­monst­ret Ani­mal Foz­zie Från Paul Si­mon, till Dan Akroyd, till… Ja­mes Blunt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.