1

Star Wars - - STAR WARS - Av: Da­vid Ol­gars­son ’’Düny­ayı kur­ta­ran adam”/’’the man who sa­ved the world’’ (1982)

Den kanske mest kän­da Star wars-ripof­fen av dem al­la. ’’Düny­ayı kur­ta­ran adam”, el­ler ’’Tur­kish Star wars’’ som den i dag är mer känd som, är en tur­kisk låg­bud­get­film som in­te ba­ra lå­nar in­tri­ger, ut­an fak­tiskt rent ut snod­de he­la film­klipp och mu­sik från den förs­ta Star wars-fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.