9

Star Wars - - STAR WARS - ’’HG Wells the shape of things to come” (1979)

Trots ti­teln så har den här låg­bud­get­kal­ko­nen in­te myc­ket mer än ti­teln och någ­ra ka­rak­tärs­namn ge­men­samt med HG Wells klas­sis­ka roman från 1933. Istäl­let är det rik­tigt skrä­pig science fiction som sneg­lar mot Star warstren­den, men sna­ra­re lan­dar i 50-ta­lets b-films-käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.