BLI STARK OCH SMAL PÅ 10 MI­NU­TER

Stark & smal pa 10 minuter - - INNEHÅLL -

Lär dig om ve­ten­ska­pen bakom kor­ta träningspa­ss och hur vå­ra test­per­so­ner i ge­nom­snitt gick ner 5,8 ki­lo på 8 vec­kor med vår re­vo­lu­tio­nä­ra trä­nings­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.