DITT MÅL: BÖR­JA RÖ­RA PÅ DIG MER

Stark & smal pa 10 minuter - - INNEHÅLL -

För dig som pre­cis har bör­jat trä­na el­ler in­te har trä­nat på ett tag. Den kom­bi­ne­rar re­gel­bund­na pro­me­na­der el­ler löprun­dor med in­ten­si­va in­ter­val­ler för att du ska få en ba­lan­se­rad trä­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.