Fler otro­li­ga re­sul­tat

Det finns fler fram­gångs­be­rät­tel­ser av sam­ma slag. Hop­pas du är re­do, för nu är det din tur! Pas­set hit­tar du på näs­ta upp­slag.

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 1 -

1. UTFALL MED HANTELPRES­S

Stå med föt­ter­na isär, med den hög­ra fo­ten fram­för den vänst­ra, och håll en han­tel i väns­ter hand i ax­el­höjd. Vi­la vik­ten på den främ­re fo­tens häl, böj knä­na och sjunk ned i ett utfall. Pres­sa till­ba­ka för att kom­ma upp igen, sträck upp väns­ter arm och pres­sa upp han­teln över hu­vu­det. Uppre­pa i 25 se­kun­der. Byt si­da och uppre­pa i yt­ter­li­ga­re 25 se­kun­der.

2. DIPS MED SPARK

Sitt på stols­kan­ten med hän­der­na på sä­tet. Skjut ut rum­pan ur sä­tet, böj vid arm­bå­gar­na och sänk krop­pen tills över­ar­mar­na näs­tan är pa­ral­lel­la med gol­vet. Pres­sa upp krop­pen och sträck ut be­net, som på bil­den. Väx­la ben vid var­je re­pe­ti­tion.

3. HALV SITUP MED BENLYFT

Ligg på rygg med hän­der­na bakom hu­vu­det och knä­na böj­da över höf­ter­na. Lyft ax­lar­na från gol­vet, sträck se­dan ut be­nen och sänk dem ner tills de är i 45 gra­ders vin­kel mot gol­vet. Åter­gå lång­samt till start­po­si­tion. Det är en re­pe­ti­tion.

4. HÖFTLYFT MED SITUP

Ligg på rygg med knä­na böj­da och hä­lar­na på stols­sä­tet. Pla­ce­ra hän­der­na bakom hu­vu­det. Ar­be­ta med bå­len och sä­tesmusk­ler­na, och lyft höf­ter­na. Sänk ner höf­ter­na till gol­vet. Lät­ta ax­lar­na från gol­vet och gör en situp. Det är en re­pe­ti­tion.

RENATA ZAJAC, 39 GICK NER 5,4 KG ”Jag fick slut på ur­säk­ter. Nu är jag stark­are och taj­ta­re.”

KEL­LY WAL­LA­CE, 33 GICK NER 5,4 KG ”Jag är po­si­ti­va­re och har mer ener­gi.”

JILL FERRARI, 53 GICK NER 9,5 KG ”Jag blev choc­kad av hur snabbt jag gick ner i vikt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.