8. Säg all­tid hej då

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 3 -

Ging­er Zee, me­te­o­ro­log i Good Mor­ning Ame­ri­ca, sä­ger att hon all­tid pus­sar sin man och hund hej då (även om de so­ver!) in­nan hon åker till job­bet. ”På vägen till stu­di­on äg­nar jag en stund åt att be­stäm­ma min av­sikt för da­gen. Den här ru­ti­nen hjäl­per mig att hål­la mig lugn och fo­ku­se­rad.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.