TABATA-SPRINT

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 4 -

Boos­ta din ämnesomsät­tning med sprintin­ter­val­ler på 20 se­kun­der, följt av 10 se­kun­der vi­la.

GÖR SÅ HÄR: Det här pas­set görs bäst på plant un­der­lag el­ler löp­band. Det be­står av en 4 mi­nu­ter lång Tabata­ses­sion som väx­lar mel­lan 20 se­kun­der in­ten­si­va in­ter­val­ler, där du ger allt du har, och 10 se­kun­der vi­la. Tabata har fått sitt namn ef­ter den ja­pans­ka pro­fes­sor som först tes­ta­de trä­nings­for­men och kan brän­na upp till 15 ka­lo­ri­er i mi­nu­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.