TABATA I TRAP­POR

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 4 -

Vrid upp ka­lo­ri­för­brän­ning­en med trap­pin­ter­val­ler på 20 se­kun­der, följt av 10 se­kun­der vi­la.

GÖR SÅ HÄR: Det här pas­set görs bäst på plant un­der­lag och i an­slut­ning till en trap­pa (du kan by­ta ut trap­pan mot en backe el­ler ett löp­band). Pas­set be­står av en 4 mi­nu­ter lång Tabata­ses­sion som väx­lar mel­lan 20 se­kun­der in­ten­si­va in­ter­val­ler, där du ger allt du har, och 10 se­kun­der vi­la. Sik­ta på en 8:a el­ler 9:a på RPE­ska­lan un­der sprin­ter­na och en 4:a el­ler 5:a un­der vi­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.