HIIT PÅ MAXNIVÅ

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 4 -

Av­slu­ta vec­kan med in­ter­val­ler på 1 mi­nut som sta­digt ökar i in­ten­si­tet.

GÖR SÅ HÄR: Det här pas­set kan gö­ras på plant un­der­lag el­ler i ku­pe­rad ter­räng. An­vänd RPE­-ska­lan för att hål­la koll på din in­sats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.