SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 7 -

24. Med­ve­ten and­ning

An­das in i fy­ra se­kun­der sam­ti­digt som du tän­ker Jag är. An­das se­dan ut i fy­ra se­kun­der sam­ti­digt som du sä­ger till­freds till dig själv. ”Re­pe­te­ra minst fy­ra gång­er för att ge dig själv ett lugn”, sä­ger Avi­va Romm, her­ba­list och barn­mors­ka.

25. Av­slu­ta da­gen med gui­dad meditation

”Sök på Youtu­be ef­ter den gui­da­de me­di­ta­tio­nen du be­hö­ver för da­gen: av­kopp­ling, kär­lek el­ler hälsa”, sä­ger Jen­ni­fer Ber­man, uro­log med spe­ci­a­list­ut­bild­ning i kvinn­lig uro­lo­gi och kvinn­lig sex­u­ell me­di­cin. Du kom­mer att vak­na glad och läg­ga dig med ett lugnt sin­ne och en lugn mage.

26. Däm­pa söt­su­get

Tes­ta den här, li­te nyt­ti­ga­re, ef­ter­rät­ten som lä­ka­ren Rachael Ross tip­sar om: Bred en mat­sked man­delsmör på en ski­va rostat bröd och top­pa med ski­vad ba­nan, björn­bär, li­te smält mörk cho­klad och li­te lin­frön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.