Träningspa­ss

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 9 -

UT­FÖR DET HÄR

10­mi­nu­ters­pas­set av La­ry­sa DiDio 3 el­ler 4 gång­er i vec­kan för bäs­ta re­sul­tat.

GÖR SÅ HÄR: Ut­för var­je öv­ning i 45 se­kun­der och vi­la i 30 se­kun­der mel­lan var­je öv­ning. Gör al­la öv­ning­ar två gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.