Frukostskå­l med sau­te­rad frukt och yog­hurt

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 14 -

4 PORTIONER

Värm upp en stor stek­pan­na på me­del­hög vär­me och täck med ett tunt la­ger med mat­lag­nings­fett. Lägg till en på­se (cir­ka 30 g) fru­sen ana­nas, 1 msk ho­nung och 1/4 tsk ka­nel och tilla­ga un­der om­rör­ning i 1 mi­nut. Lägg till 0,6 dl apel­sin­juice och ko­ka tills fruk­ten värmts upp och så­sen tjock­nat nå­got, cir­ka 3 mi­nu­ter. För­de­la 7,2 dl fett­fri gre­kisk yog­hurt i 4 por­tions­skå­lar och top­pa med fruk­ten och 1 msk hac­ka­de na­tu­rel­la pi­sta­genöt­ter.

NÄRINGSINN­EHÅLL (per por­tion) 152 ka­lo­ri­er, 8 g pro­te­in, 27 g kol­hyd­ra­ter, 1 g fib­rer, 24 g soc­kerar­ter, 1 g fett, 0 g mät­tat fett, 122 mg natri­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.