Av­go­le­mo­no­sop­pa

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 14 -

4 PORTIONER

Värm upp 9,5 dl re­du­ce­rad kyck­ling­fond i en stor stek­pan­na på me­del­vär­me tills det bör­jar sju­da. För­be­red 2,3 dl fryst ris per pa­ket­be­skriv­ning. Vis­pa 4 sto­ra ägg i en me­del­stor skål. Häll för­sik­tigt i upp till 3,6 dl av den var­ma fon­den un­der kon­stant om­rör­ning. Sänk vär­men till låg och häll för­sik­tigt i ägg­bland­ning­en i stek­pan­nan un­der kon­stant om­rör­ning. Låt ko­ka tills det tjock­nat (sop­pan ska va­ra slät och äg­gen ska in­te klum­pa sig). Lägg till 3,6 dl hac­kad gril­lad kyck­ling, frukt­kött och juice från 1 ci­tron, ris och 1/4 tsk av salt och svart­pep­par. Höj vär­men till me­del­hög och fort­sätt att tilla­ga tills det bli­vit upp­värmt, cir­ka 2 mi­nu­ter. Ser­ve­ra top­pat med hac­kad färsk per­sil­ja.

NÄRINGSINN­EHÅLL (per por­tion) 229 ka­lo­ri­er, 24 g pro­te­in, 16 g kol­hyd­ra­ter, 1 g fib­rer, 1 g soc­kerar­ter, 8 g fett, 2,5 g mät­tat fett, 404 mg natri­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.