Räkor, okra, bö­nor och ris

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 14 -

4 PORTIONER

Värm upp 1/2 msk saf­fel­ol­ja i en stor stek­pan­na på hög vär­me. Lägg till 1/2 li­ten hac­kad röd­lök och 2 tunt ski­va­de vit­löks­klyf­tor och sau­te­ra tills det bör­jar dof­ta, cir­ka 2 mi­nu­ter. Rör ned 3,6 ti­nad frys­hac­kad okra och 1 pa­ket (250 g) ti­na­de frys­ta grö­na bö­nor och tilla­ga tills de är upp­värm­da. Lägg till 450 g ska­la­de räkor och 3 msk li­mesaft och tilla­ga tills rä­kor­na bli­vit ro­sa och oge­nom­skin­li­ga, cir­ka 3 mi­nu­ter. Ta av stek­pan­nan från vär­men och rör ned 2,4 dl hac­kad ko­ri­an­der. För­be­red rå­ris och bö­nor att ser­ve­ra till­sam­mans med rä­kor­na. Top­pa med chi­lisås.

NÄRINGSINN­EHÅLL (per por­tion) 224 ka­lo­ri­er, 20 g pro­te­in, 27 g kol­hyd­ra­ter, 5 g fib­rer, 3 g soc­kerar­ter, 4 g fett, 0 g mät­tat fett, 840 mg natri­um

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.